VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR DJURSKYDDET SÄFFLE-ÅMÅL ÅR 2009.

"Största förändringen i Djurskyddet Säffle-Åmåls verksamhet under året var starten av Kattlyckan. Att föreningen under försommaren fick flytta in i Ulrikas nyinredda barack i Värmlandsbro har, tillsammans med att antalet jourhem ökat, inneburit att omplaceringsverksamheten har omfattat långt fler katter än vad förut varit möjligt. Föreningen bekostade klösmöbler mm. I samband med Kattens dag (1:a advent) hölls Öppet hus på Kattlyckan med bl a loppis och servering. Under hösten började ett avbytarsystem för skötseln av Kattlyckan varannan helg byggas upp.

 

Vi medverkade på vårmarknaden i Säffle med dett bord fyllt av informationsmaterial, handgjorda ljus, som skänkts till oss av Kerstin Simonsson, och loppisprylar. Vid detta tillfälle invigde vi också vår nyinköpta banderoll. Loppisbord hade vi även på Nysätersmarknaden.

 

Under Åmålshälja bjöds vi in till butiken Accenten som i samarbete med Royal Canin erbjöd kunderna att köpa kattfoder till ett rabatterat pris för att donera till Djurskyddet. Detta resulterade i ett 90-tal skänkta påsar med torrfoder.

 

På Skördefesten på Värmlandsnäs hade vi en monter på Ersruds gård med återigen  försäljning av ljus, bilder på katter som sökte hem, informationsmaterial mm.

 

I samband med Djurens dag arrangerade vi en tipspromenad i Åmål med vinster skänkta av företagare i Åmål. Detta resulterade bl a i en artikel i PD.

 

Under hösten arrangerade vi en temakväll om katter i Säffle. Vår verksamhet presenterades och djurskyddsinspektör Ann-Britt Sillén medverkade. Kattkvällen var mycket välbesökt.

 

Under året har Djurskyddet Säffle-Åmål medverkat vid två av Djurskyddet Sveriges namninsamlingar, dels mot levandeplockat dun och dels mot jakten på varg.

 

Två medlemsblad (vår+höst) har skickats ut till medlemmarna.

 

Djurskyddet Säffle-Åmål har efter bl a tips från privatpersoner gjort anmälningar i djurskyddsärenden.

 

Föreningen har haft fortsatt medlemsskap i Husföreningen Silvénska Villan och därigenom haft fri tillgång till möteslokaler.

 

Styrelsen, bestående av fem ordinarie ledamöter och fem suppleanter, har under året haft 11 sammanträden."

 

Charlotte Söderquist, ordförande.