VERKSAMHETSBERÄTTELSE

FÖR DJURSKYDDET SÄFFLE-ÅMÅL ÅR 2010.

"Det som upptagit största delen av föreningens verksamhet är omhändertagande och omplacering av hemlösa katter. Ulrika Kyrk har fortsatt haft ansvaret för verksamheten på vårt djurhem Kattlyckan i Värmlandsbro. Fyra jourhem har tagit hand om katterna under karantänstiden och i väntan på lediga platser på Kattlyckan. Under året har Djurskyddet Säffle-Åmål sålt 47 katter. Samtliga (som uppnått nog ålder) har självklart varit kastrerade. Utöver dessa har ytterligare ett tiotal katter tillfälligt tagits omhand. Fr.o.m. januari fanns för Kattlyckan ett helgschema med avbytare för tre helger i månaden, fr.o.m. juli för samtliga helger.

 

6 februari deltog ordföranden på Djurskyddet Sveriges ordförandekonferens i Stockholm.

 

25 mars höll vi årsmöte på SIlvénska villan i Säffle. Förbundsordförande Sven Stensson gästade oss och berättade om Djurskyddet Sveriges verksamhet.

 

29 april arrangerade vi temakvällen ”Ditt husdjur och fästingen” på Åmåls bibliotek. Veterinär Solveig Nyvold föreläste om fästingburna sjukdomar som drabbar främst hund. De drygt 60 besökarna fick också information om Djurskyddets verksamhet.

 

20 maj hölls jourhemsträff i Åmål för informationsutbyte och samvaro.

 

22-23 maj deltog två representanter från vår förening på Djurskyddet Sveriges förbundsstämma i Södertälje.

 

22 juni var samtliga avbytare inbjudna till Kattlyckan för samvaro, grillning och information.

 

I början av augusti tog vi emot ett stort antal kaniner från ett vanvårdsärende i Dalsland vilket innebar att delar av ladugården vid Kattlyckan fick ställas i ordning och utrustas för dessa. Tyvärr var många av kaninerna i ett så dåligt skick att de fick avlivas, resten övertogs av föreningen. Några har hittat nya hem, några var vid årsskiftet fortfarande kvar hos oss.

 

4-5 september deltog vi på Skördefesten på Värmlandsnäs i Säffle med en monter på Erseruds gård. Tio medlemmar ställde upp och bemannade montern under dessa två dagar. Skänkta handgjorda ljus såldes, bilder på hemsökande katter och kaniner visades upp mm.

 

I september genomfördes, bl.a. under ett par arbetsdagar där flera medlemmar deltog, reparationer och förbättringar på Kattlyckan. Ny trappa, nya brädor på ytterväggarna, hyllor för liggplatser och matskålar i varje box och ommålning invändigt. I samband med detta inköptes och monterades en rastgård för katterna som under hösten alltså kunnat vara ute på dagarna.

 

27 september deltog vi på Länsstyrelsens informationsmöte i Karlstad för länets djurskyddsföreningar.

 

3 oktober arrangerade vi Djurens dag på Kattlyckan. Förutom att hälsa på katter och kaniner fanns möjlighet att köpa korv och fika, handla på loppis i Lillstugan, besöka vårt informationsbord samt gå en liten tipspromenad. Husdjurstillbehörsspecialisten Husse medverkade med monter. Uppskattningsvis ett par hundra personer hittade ut till Kattlyckan denna dag!

 

På Kattens dag den 1:a advent fick vårt arrangemang ställas in p.g.a. snökaos, men den 2:a advent höll vi öppet hus på Kattlyckan. Förutom att hälsa på katterna såldes loppisprylar och julljus i Lillstugan där det också bjöds på glögg mm.

 

Under året har vår verksamhet varit omskriven i våra lokala tidningar PD och ST ett flertal gånger. Vår hemsida har uppdaterats ofta och gett medlemmar och andra intresserade aktuell information.

 

Två medlemsbrev (vår + höst) har skickats ut till medlemmarna.

 

Under året har vi tagit personlig kontakt med ägare till misskötta katter. Anmälningar har gjorts, dock med varierande resultat. Kontakterna med polisen i Säffle och Åmål har utvecklats.

 

Föreningen har haft fortsatt medlemskap i  Husföreningen Silvénska villan och därigenom haft fri tillgång till möteslokaler.

 

Styrelsen, bestående av fem ordinarie ledamöter och fyra suppleanter, har under året haft 10 sammanträden."

 

Charlotte Söderquist, ordförande.