BLI MEDLEM

Som medlem stödjer Du vår versamhet. Ju fler vi är desto fler djur kan vi hjälpa! Djurskyddet Säffle-Åmål har för närvarande ett hundratal medlemmar.

 

Som medlem...

  • får Du tidningen Djurskyddet 4 gånger per år.
  • får Du medlemsblad med information om vår verksamhet 2-4 gånger per år.
  • stödjer Du djurhemmet Kattlyckan med mat och veterinärkostnader.
  • får Du inbjudan till olika evenemang, t. ex. informationskvällar med olika teman.


Man blir medlem per kalenderår, dvs från 1 januari till 31 december.

Enklast blir Du medlem genom att sätta in medlemsavgiften

(se nedan för vidare info om medlemsavgift)

på vårt plusgiro 39 34 92-4

Var noga med att uppge att det gäller medlemskap, Ditt namn och Din adress.

rätt

VARMT VÄLKOMMEN SOM MEDLEM OCH ETT HJÄRTLIGT

TACK FÖR DITT STÖD!

 

 

2011 års medlemsavgift

 

Enskild medlem: 200 kr

Familj: 250 kr

 

På Djurskyddet Sveriges förbundsstämma i maj 2009 beslutades att avgiften till förbundet fr o m 2010 ska höjas från 75 kr till 100 kr per medlem. På vårt årsmöte beslutades att höja vår medlemsavgift på motsvarande vis. Detta innebär att medlemsavgiften till Djurskyddet Säffle-Åmål 2010 blir 200 kr för enskild och 250 kr för en familj. Av detta skickar vi alltså 100 kr till förbundet och får således hälften kvar till vår verksamhet. Pengarna vi skickar betalar medlemstidningen Djurskyddet och bidrar till den service vi får med material.