VÄLKOMMEN TILL

DJURSKYDDET WESTRA WERMLAND ARVIKA!

Vårt upptagningsområde är kommunerna Arvika, Eda och Årjäng

 

Vi är en ideell förening utan myndighetsansvar. Myndighetsansvaret ligger på djurskyddshandläggarna som lyder under Länsstyrelsen.

Vi är anslutna till Djurskyddet Sverige.

 

 

 Djurskyddet Westra Wermland Arvika grundades 1907 och stadgarna från 1908 följer vi fortfarande . Bl.a beslutade man ATT styrelsen ska BESTÅ av 7 personer varav minst 3 ska vara kvinnor.

 

 

 

KONTAKT

 

Ordförande och djursamordnare Percy Nilsson

0722-33 38 10 (ej SMS)

 

Vice Ordförande och jourhemsansvarig Lotta Grundel

0722-33 38 20 (ej SMS)

 

Bankgiro 5435-5300

Org.nr 87 20 00 - 1604

 

E-postadress

westrawermland@djurskyddet.se

 

 

Våra sponsorer:


     

workdesign

 

  kvantum arvika   Evedensia    Arken Zoo