Katthem

Vi har tillstånd för 24 katter i vårt katthem. Lite fler om det är kattfamiljer.

Vi ombesörjer kastrering, vaccinering och ID-märkning innan de får komma till nya goda hem.

De flesta kommer till oss genom polisens försorg men en och annan kan även komma till oss på annat sätt.

Men alla upphittade katter måste vara polisanmälda av upphittaren för vi “stjäl” inga katter. Det kan ju

faktiskt vara så att katten bara har tagit en tur hemifrån på någon vecka och då måste man ge den en chans att gå hem.

Så man ska inte mata en katt i första taget bara för att den ser hemlös ut.