KATTER

Djurskyddet Filipstad vill höja katters status. Detta tänker vi jobba med genom kastreringkampanjer, rådgivning och kunskapspridning.

 

I Sverige så finns det väldigt många hemlösa katter och undersökningar har gjorts där man har uppskattat att det är ca 100 000 hemlösa katter.

 

Vi rekommenderar och uppmanar därför alla kattägare att kastrera, id-märka och vaccinera sina katter!