BLI MEDLEM

Genom att bli medlem i föreningen hjälper du djur som behöver våra insatser

Du kanske har värdefulla kunskaper som kan komma till nytta för föreningen. Vill du inte vara aktiv i föreningen bidrar du ändå till verksamheten med din medlemsavgift.

 

Medlemsavgift:

 

Helbetalande medlem                 200:-/år

Familjemedlem                          100:-/år

 

Alla helbetalande medlemmar får tidningen Djurskyddet som utges av vår centralorgination Djurskyddet Sverige. Tidningen utkommer med fem nummer om året.

 

Vårt bankgironummer är: 434-1335

 

                                      djurbilder