HUNDAR

 

Lite nyttig information om hundar och att ha hund! 

Från Jordbruksverkets hemsida:

 

Så sköter du din hund

Hundar är flockdjur. De mår inte bra om de är ensamma utan behöver träffa både människor och andra djur. Det är särskilt viktigt att de får träffa människor flera timmar om dagen och att de aktiveras. Det är inte bra för hunden att vara ensam under en hel dag och inte bli rastad eller på annat sätt aktiverad förrän fram mot kvällen.

Hundvalpar


Du får inte skilja hundvalpar från modern annat än tillfälligt så länge de behöver hennes mjölk och omvårdnad och över huvud taget inte förrän de är åtta veckor. Valparna får heller inte lämna uppfödaren innan de är åtta veckor om inte det finns särskilda skäl.

En hundvalp under fyra månader ska inte vara ensam mer än korta stunder. Det är inte lämpligt att hundvalpar under sex månader sitter i karantän.

 

Foder och vatten


Varje dag ska du ge din hund foder som garantera att hunden får i sig tillräcklig, allsidig och välbalanserad näring. Tänk på att hunden inte mår bra om den väger för mycket eller är för mager. Om flera hundar får mat samtidigt är det viktigt att alla kan äta i lugn och ro utan att störa varandra.

Om du har din hund inomhus ska den ha fri tillgång till dricksvatten. En hund i rastgård måste få vatten minst två gånger per dygn och du måste se till att vattnet inte omedelbart fryser.

Rastning


Alla hundar behöver daglig motion och regelbunden rastning. Du bör rasta din hund åtminstone var sjätte timme dagtid, valpar och äldre hundar dock oftare.

Hundar som permanent vistas i hundgård ska rastas på annan plats för att de ska få komma utanför hundgården åtminstone en gång per dag.

 

Bundna hundar och hundar i bur


Du får inte binda din hund inomhus. Om du behöver dämpa en stökig hund kan du hålla den i koppel en stund. Om du behöver begränsa hundens rörlighet en lite längre tid kan du sätta upp galler eller på annat sätt inhägna ett område. Inhägnaden måste vara lika stor som boxutrymmet för den aktuella hunden, se nedan.

Utomhus får hundar inte vara bundna ständigt. Detta gäller även om du använder löplina. Det är inte tillåtet att låta hunden vara bunden mer än två timmar och du måste se till så att den inte skadas. Valpar under sex månader får bara vara bundna under kortare stunder.

Hundar får inte förvaras i burar annat än vid särskilda tillfällen. Det gäller:

  • Vid utställning, tävling och prov och vid träning inför prov. Buren ska vara täckt på minst två sidor. Hunden ska rastas minst varannan timme.
  • I samband med jakt. Hundarna får då förvaras i burar som mest åtta timmar per dygn om de rastas var tredje timme.
  • Vid transporter. De får dock inte sitta mer än tre timmar i bur i bil som står stilla.
Mer information om vad som gäller vid transport av hundar finns här.

 

Munkorg, elhalsband och stackelhalsband


Munkorgar som sitter så tätt att de hindrar hunden från att hässja får bara användas tillfälligt. Att hunden hässjar innebär att den flämtar upp till 400 gånger per minut. Hundar gör det för att svalka av kroppen eftersom de inte kan svettas.

Elhalsband och stackelhalsband får inte användas på hundar. Elhalsband är ett halsband som ger hunden elstötar. Stackelhalsband är ett halsband med taggar.

Elstängsel
Det är inte tillåtet att använda osynliga elstängsel som ger hunden en stöt när den passerar det. Synliga elstängsel som ger hunden en stöt när den kommer emot det får bara användas om ytan som omgärdas av elstängsel är minst 50 gånger minimimåtten för rastgård för hundar upp till 45 cm i mankhöjd. För större hundar måste ytan vara minst 800 kvadratmeter.

Utrymmen för hundar


Rum och andra utrymmen där din hund vistas ska vara anpassade efter hur många djur som finns där. Alla hundar ska ha tillgång till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Tänk också på att hundar tycker om att "bädda" själva, så ge dem möjlighet att göra det. Digivande tikar ska ha en lugn plats för sig och sina valpar.

Inomhusmiljö


Miljön där hundarna vistas ska ha en temperatur och luftfuktighet som lämpar sig för dem. Det ska finnas fönster som släpper in dagsljus och belysning som inte irriterar hundarna.

I större anläggningar för hundar ska det finnas utrymmen för
  • foder och foderhantering
  • bad och skötsel av djuren
  • isolering och vård av sjuka djur.
Tänk också på att det måste vara möjligt att rädda hundarna om det brinner.

Rastgårdar


Rastgårdar måste ha platser som kan ge både sol och skugga och även skydd mot regn och blåst. Det ska finnas en liggplats som är upphöjd från marken. Om hunden ska vara i rastgården mer än någon timma per dag måste det finnas en koja eller något annat inomhusutrymme där hunden kan söka skydd.

Det är viktigt för hundar som vistas länge i rastgårdar att miljön är stimulerande. Det är lika viktigt att de får komma utanför rastgården då och då. De ska därför rastas på annan plats åtminstone en gång per dag.

Hundägaren ansvarar för vad hunden gör


Det är hundägaren som ansvarar för vad hunden gör när den är på allmän plats. Du som har hund måste se till att den inte stör eller skrämmer människor eller andra djur. Om hunden skadar någon eller förstör något är du ersättningsskyldig. Ditt ansvar framgår av lagen om tillsyn över hundar och katter.

Mellan 1 mars och 20 augusti får hundar inte springa lösa där det kan finnas vilda djur. Under resten av året ska hundägarna se till att de inte driver eller förföljer vilt när de inte deltar i jakt.

Hundar ska märkas och registreras

Alla hundar som bor i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer som är kopplat till Jordbruksverkets centrala hundregister. Hundarna ska också registreras i registret. Där ska det finnas uppgifter om varje hund och om dess ägare.
  • Du är skyldig att märka och registrera din hund innan den är fyra månader.
  • Om du köper en hund som är äldre än tre månader ska du märka och registrera den inom fyra veckor.
  • Om du köper en hund som redan är märkt och registrerad ska du anmäla att den fått ny ägare.
  • Du ska också anmäla till registret om hunden dör, om du byter namn på hunden, om du flyttar eller om förhållandena ändras på annat sätt.

Så märker du hunden


Det finns två märkningsmetoder: Tatuering och mikrochip. En veterinär får märka hunden antingen med mikrochip eller tatuering. En id-märkare med en godkänd utbildning får märka hunden med mikrochip. Ska du ut och resa med din hund ska den märkas med mikrochip. Om du är osäker vilken metod som passar din hund kan du fråga din veterinär.

I Jordbruksverkets folder Alla hundar ska märkas och registreras ser du hur du gör när du märker och registrerar din hund.

 

Enkelt att registrera hunden direkt på webbplatsen


Du kan enkelt registrera hunden eller anmäla att den bytt ägare direkt på webbplatsen. Använd vår e-tjänst Hundregistret. Den finns till höger. För att använda tjänsten krävs en e-legitimation. Här finns information om hur du skaffar e-legitimationlänk till annan webbplats.

Använder du e-tjänsten kan du se dina registrerade hundar, registrera nya hundar och ägarbyten. Du kan även ändra på uppgifter om till exempel hundens namn och födelsedatum och ägarens adress och telefonnummer och avregistrera din hund om den har avlidit eller exporterats.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du registrera hunden eller anmäla ägarbyte genom att skicka in en blankett. Blanketterna finns till höger.