MÅL

Djurskyddet Sveriges målsättning är att alla djur får leva sina liv utan lidande och får utföra sina naturliga beteenden. Djurskyddet Sverige accepterar att människan nyttjar djur, men att djur lider på grund av människan är inte försvarbart.

 

Djurskyddet Sverige är med sina ca 13 500 medlemmar en av Sveriges största djurskyddsorganisationer. Vi är en rikstäckande organisation med 60 anslutna djurskyddsföreningar. Organisationen har arbetat ideellt i över hundra år för att hjälpa djuren och stärka djurskyddet.

 

Målsättning

Vi arbetar för att alla djur ska ges möjlighet att utföra sina naturliga beteenden och för att djurens livskvalitet ska förbättras. Vi vill att alla människor visar respekt och tar ansvar för alla djur. Djurskyddet Sverige accepterar att människan nyttjar djur, men att djur lider på grund av människan är inte försvarbart.
Läs om Djurskyddet Sveriges ideologi

 

Arbete

Många av våra föreningar arbetar praktiskt med djurskydd genom djurhem eller omplacering av djur som far illa. Vi hjälper också många människor genom rådgivning om hur djur ska behandlas och hur man går till väga när man ser att något inte står rätt till. Vi driver också skolprojektet REDE där barn får lära sig hur man behandlar djur på ett bra sätt.

 

Vi arbetar även politiskt för att förbättra djurs välbefinnande. Vi arbetar genom utåtriktade aktiviteter, genom representation i arbetsgrupper och kommittéer, skriva remissvar och uppvakta politiker och myndigheter. Vi har ofta kampanjer kring en aktuell fråga, exempelvis samlade vi in över 100.000 namn för kravet om obligatorisk ID-märkning av katter och över 25.000 namn för förbättrade djurtransporter.

Läs mer om vårt arbete

 

Partipolitiskt obunden

Djurskyddet Sverige är en partipolitiskt obunden organisation. Det innebär att organisationen inte är ekonomiskt knuten till ett parti och att den inte är bunden till beslut som fattats av ett politiskt parti.

 

Finansiering

Arbetet finansieras av frivilliga gåvor, arv och medlemsavgifter. Vi får inga statliga bidrag. Djurskyddet Sverige innehar 90-konto, verksamheten kontrolleras därmed av Svensk Insamlingskontroll, SFI.

 

Organisationsstruktur

Förbundsstyrelsen väljs på årsmötet av föreningarna. Föreningarna är självständiga och sina egna juridiska personer. Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ.

 

Källa:  www.djurskyddet.se