DJURSKYDDSARBETE

 

Informationskampanjer i tidningar

Rede projekt

Länkar med information till djurskyddslagar och kontaktuppgifter till länsstyrelsens djurskyddshandläggare

Förmedling av efterlysningar och omplaceringshjälp på internet via facebook, hemsidan och twitter.

Kasteringskampanj.

 

Förmedla och samla in underskrifter till aktuell kampanj som drivs av djurskyddet Sverige.

Nej till slakt utan bedövning!

 

Har du inte skrivt under? Följ länken ovan och skriv under på nätet live. Några sekunder för att bespara tusentals djur lidande.