KATTER

Djurskyddet Sverige har godkänt djurskyddet Norrbottens begäran om bidrag för att bedriva en kastreringskampanj. Hur denna ska genomföras kommer att diskuteras under nästa styrelsemöte. Uppdatering följer inom kort..

 

Förmedling av efterlysningar och omplaceringshjälp på internet via facebook, hemsidan och twitter. Samarbeta med andra ledande föreningar och organisationer.

 

Verka för att stärka kattens status i samhället. Hjälpa och informera om vikten av kastrering, vaccinering och ID-märkning.