STYRELSE

Ordförande: Jeanette Thelander

Vice ordförande: Marita Ljunggren

Sekreterare: Göran Wassby

Kassör: Se ordförande

Ordinarie ledamöter: Eva Wikman, Tove Zaki

Suppleant: Hannah Kendrup