DJURFÖRSÄKRINGAR

Du som är intresserad av och vill läsa mera om djurförsäkringar kan göra detta på allt-om- försäkringar.com varifrån följande text är hämtad. Det finns olika typer av djurförsäkringar, för t.ex. hund, katt häst eller smådjur.

 

Det är många gånger förknippat med höga kostnader när ett djur blir sjukt. Det kan handla om både veterinärbesök, operation och medicin som behövs för att djuret ska bli friskt. Det är även vanligt att en livförsäkring ingår i djurförsäkringen när ens hund, katt eller häst avlider. Detta gör det möjligt att skaffa sig en ny fyrbent familjemedlem.

 

Att ha en bra djurförsäkring är att betrakta som en värdefull trygghet snarare än som en onödig kostnad.  Det är därför viktigt att väga risken för att ens djur blir sjukt mot kostnaden för försäkringen. Ett veterinärbesök med operation kan bli en dyr historia utan försäkring. Jämför olika försäkringsbolags alternativ och villkor innan du tecknar en försäkring.

 

HUNDFÖRSÄKRING

 

Beroende på vilket försäkringsbolag man väljer kan villkoren för en bra hundförsäkring variera t.ex. när det gäller självrisk och maxgräns för utbetalningar. I försäkringen bör både veterinärvård och livförsäkring ingå. Oftast ökar försäkringsbeloppet medan självrisken minskar med en dyrare försäkring. Oftast ingår inte kostnader för medicin och resor till och från veterinären i försäkringen. Livförsäkringen betalas ut då hunden dör, blir stulen eller kommer bort. Denna försäkrings utbetalningsbelopp minskar helt naturligt med hundens ålder. För jakthundar och för avelsverksamhet finns speciella försäkringar.

 

KATTFÖRSÄKRING

 

Det är lika viktigt att man har en bra försäkring för sin katt som för sin hund, fast detta inte är en självklarhet för många. Även katter kan råka ut för sjukdom eller olyckor och då kan veterinärbesöken bli dyra utan en bra försäkring. Veterinärvårdsförsäkring och livförsäkring ingår oftast i en bra kattförsäkring. Villkoren för veterinärkostnader och för ersättning vid dödsfall är i princip desamma som beskrivs för hund ovan.