Om du har några funderinga eller frågor så ta kontakt med någon av dessa personer.

 

Ordförande:

Britt Hansén
073 422 60 57
bitte5555@hotmail.com

 

Vise ordförande

Leif Petersson
0457 164 52

 

Sekreterare:

Christer Petersson

mobil: 070 320 08 70

cpx52@hotmail.com

 

Kassör:

Sven Svensson
072 067 40 11
svenai47@hotmail.com

spann1

INTRESSERAD?

 

Är du intresserad av att aktivt delta i Djurskyddet Ronnebys lokala verksamhet (t.ex. i styrelsen, i någon arbetsgrupp eller hjälpa till med medlemsvärvning) så kontakta vår vice ordförande Britt Hansén 0734 22 60 57 eller sekreterare Christer Petersson 0703 20 08 70. Detta gäller även om du har egna tips och idéer som rör föreningens verksamhet. Välkommen till oss!