Djurskyddet Ronneby är ansluten till Djurskyddet Sverige och har till ändamål att verka för djurskydd och djurens välfärd. Vi är en ideell förening som är partipolitiskt obunden och som enbart arbetar med lagliga metoder. Genom ett arv har vi möjlighet att utfodra fåglar och vilt samt ge dem skydd under vintern. Vi ordnar även med föredrag och möten.

 

UPPGIFTER FÖR DJURSKYDDET RONNEBY

  • att hos allmänheten väcka insikt om att djur är kännande varelser med individuella behov och förmåga att uppleva fysiskt och psykiskt lidande
  •  att bilda opinion i djurskyddsfrågor
  • att sprida kunskap om djurs behov
  • att verkar för att lagar, förordningar och föreskrifter om djur efterlevs och utvecklas 
  • att samarbeta med föreningar och organisationer med liknande syften
  • att i djurskyddsfrågor ha goda kontakter med berörda myndigheter
  • att verka för att övergivna djur får nya hem
  • att verka för fåglarnas häckning och övervintring
  • att verka för viltvård

Djurskyddet Sveriges målsättning är att alla djur får leva sina liv utan lidanden och får utföra sina naturliga beteenden. Djurskyddet Sverige accepterar att människan nyttjar djur, men att djur lider på grund av människan är inte försvarbart.

Djurskyddet Sverige arbetar genom information, kampanjer och rådgivning till allmänheten. Vi opinionsbildar och påverkar politiker för att bland annat förbättra djurskyddslagstiftningen. Vi arbetar också genom representation i arbetsgrupper och kommittéer samt är remissinstans åt departement och myndigheter. I många av våra lokala föreningars djurhemsverksamhet om-händertas och omplaceras tusentals hemlösa sällskapsdjur varje år.

Arbetet finansieras i huvudsak av frivilliga gåvor, arv och medlemsavgifter. Djurskyddet Sverige har 90-konto, 90 01 06-6.

 

 

 

 Får (1)

Klappar ditt hjärta också för våra lantbruksdjur?

Djurskyddet Sverige arbetar för att alla djur ska få det bättre.
En av våra hjärtefrågor är att
är att verka för lagstadgad id-märkning och registrering
av katter.
Med en sådan lag kan en bortsprungen katt lättare återföras
till sin ägare och människor som överger sin katt kan rättsligt
ställas till svars.
Slå ett slag för katterna du med.
- Bli Djurvän idag!
Som tack får du en egen söt mjukiskatt att ta hand om.

Djurskyddet Sverige arbetar för att alla djur ska få det bättre. En viktig fråga för oss är att våra lantbruksdjur ska kunna utföra viktiga naturliga beteenden och att de ska få leva och hanteras i en så stressfri miljö som möjligt.

 

Djurskyddet Sverige fick i början av 2013 flera larm om att vallade djur, främst får, utsattes för plågsam behandling i  samband med vallningsträning. Tack vare våra insatser har både Jordbruksverket och Svenska

Kennelklubben skapat regelverk för ett starkare djurskydd och en vallningspolicy.

 

Slå ett slag för lantbruksdjuren du med. Bli Djurvän idag!

 

Som tack får du ett eget sött mjukisfår att ta hand om.

Gå till Djurskyddet Sveriges hemsida.