Hästveda 2013-12-30


Marita Ljunggren Nordostskånes Djurvän 2013

Djurskyddet Nordostskåne har nu utsett Nordostskånes Djurvän 2013. I år går utmärkelsen till Marita Ljunggren, föreståndare för katthemmet Linus katteria i Finja, som 2014 firar 10-årsjubileum.

 

- Vi har fått in många nomineringar och det fanns flera mycket värdiga pristagare, säger Jeanette Thelander som är ordförande i Djurskyddet Nordostskåne. Men en enig styrelse beslutade att Marita skulle få priset. Inte minst för att hon under många år har arbetat så enträget och fokuserat.

 

Under årens lopp har drygt fyrahundra katter hittat till nya hem genom Maritas försorg. Men även andra djur - och människor - får hjälp av henne. Senast byggde hon om sonens lekstuga till hönshus för att kunna ta sig an några värphöns och rädda en tupp från att bli nackad.

 

Utmärkelsen Nordostskånes Djurvän delades ut för första gången 2012, då den gick till Marie Gustavsson i Sandåkra. Prisutdelningen ägde då rum i samband med en informationskväll om varg i februari. Den här gången kommer priset att delas ut i samband med att en utställning med den nya djurskyddslagen som tema och som Djurskyddet Nordostskåne producerat, invigs på Stadsbiblioteket i Hässleholm under våren.

 

Motivering till utmärkelsen

 

"I många år har Marita Ljunggren arbetat hårt för att bygga upp en välfungerande hjälpverksamhet för behövande katter. Men hennes engagemang sträcker sig långt över artgränserna och innefattar alla djur och människor.

 

Tack vare henne har hundratals katter fått byta hårda och tuffa liv där svält, kyla och sjukdomar hör till vardagen, mot trygghet och värme. Genom sitt föredömliga sätt att värna de allra minsta och mest utsatta i samhället visar hon att det går att göra stor skillnad genom personligt engagemang.

 

Därför utses Marita Ljunggren till  Nordostskånes Djurvän 2013!"