Att äga katt

I Jordbruksverkets broschyr Djurskyddsbestämmelser Katt kan man bland annat läsa om de nya regler som gäller sedan den 1/5 2008 samt om djurskydd för katter, skötsel av katter, utrymmen för katter, transporter av katter samt avel medkatter m.m.

 

NYA REGLER

 

Sedan den 1 maj 2008 gäller flera nya regler för att hålla katt, bland annat följande:

  • Du eller någon annan ska se till dina djur minst två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade djur ska ses till oftare.
  • Katter ska få sitt behov av social kontakt tillgodosett.
  • Katter får inte hållas bundna vare sig utomhus eller inomhus. Dock är det tillåtet att ta katter på promenad i koppel.
  • Katter som hålls i rastgårdar, boxar eller andra förvaringsutrymmen ska ha tillgång till miljöberikning (t.ex. upphöjda liggplatser, möjlighet att klösa och gömställen).
  • Katter får inte förvaras i bur utom vid särskilda tillfällen (på utställningar, tävlingar och prov, träning inför tävling, i samband med transport).

VILL DU VETA MERA kan du besöka Jordbruksverkets webbplats www.jordbruksverket.se.

 

 

katt1 

 

 

 

SÅ SKÖTER DU DIN KATT (JORDBRUKSVERKET)

 

Katter är självständiga och intelligenta djur. De är inte flockdjur påsamma sätt som hundar, men även en katt har behov av sociala kontakter. De mår bra av att träffa både människor och djur.

Du ska se till din katt minst två gånger per dag. Unga, sjuka eller skadade katter ska ses till oftare. Om du har en katt som får gå ute kan du ställa fram mat minst två gånger om dagen. Då lär den sig rutinen att komma hem när det är matdags. Även ladugårdskatter och utekatter är beroende av vård och omsorg från sin ägare.

 

 

 

KATTUNGAR

 

Så länge kattungarna behöver mjölk och omvårdnad från sin mamma får de inte skiljas från henne. Kattungar får inte skiljas från sin mamma permanent förrän de är minst 12 veckor gamla. Kattungarna får inte heller lämna uppfödaren förrän tidigast vid 12 veckors ålder.

 

FODER OCH VATTEN

 

Varje dag ska du ge din katt foder som garanterar att katten får i sig tillräckligt, allsidig och välbalanserad näring. Tänk på att katten inte mår bra om den väger för mycket eller är för mager. Om flera katter får mat samtidigt är det viktigt att alla kan äta i lugn och ro utan att störa varandra.

Om du har din katt inomhus ska den ha fri tillgång till dricksvatten. Om katten är helt eller delvis utomhus ska du se till att den får möjlighet att dricka minst två gånger per dag.

 

STIMULERANDE MILJÖ

 

Du ska se till att din katt trivs i sin miljö, att den till exempel har en egen liggplats, möjlighet att klösa och ställen att gömma sig på. Det är särskilt viktigt för katter som alltid är inomhus att de bli aktiverade eller få någon annan typ av sysselsättning.

Katter får inte hållas bundna. Du får dock använda koppel när du går ut med din katt.

 

KATTER PÅ BALKONGER

 

Om katten vistas ensam på en balkong som finns mer än fem meter över marken, måste balkongen vara försedd med nät eller något annat som gör att katten inte riskerar att ramla ner och skada sig.

 

UTRYMMEN FÖR KATTER

 

Rum och andra utrymmen där din katt vistas ska var anpassade efter hur många djur som finns där. Alla katter ska ha tillgång till en ren, torr och mjuk liggplats där de kan ligga i naturlig ställning. Digivande honkatter ska ha en lugn plats för sig och sina ungar.

 

INOMHUSMILJÖ

 

Miljön där katter vistas ska ha en temperatur och luftfuktighet som lämpar sig för katterna. Det ska finnas fönster som släpper in dagsljus och belysning som inte irriterar katterna.

Om du har flera innekatter på samma yta måste du se till att det finns minst en kattlåda per två katter.

 

Mer information finner du på www.jordbruksverket.se.

 

 

skyddadjur 

 

 

Vad kostar det att ha katt

 

När man skaffar en kattunge så kostar det i allmänhet mes det första året. Det krävs två vaccineringar det första året, därefter endast en om året. Mellan 10-12 månaders ålder så ska katten kastreras om den inte ska gå i avel. Detta gäller både han- och honkatter. Hon-katter som gått på p-piller en längre tid drabbas nämligen inte sällan av juvertumör.  Kastreringen är en engångskostnad. Avmaska ska man göra 2-4 ggr per år, val av preparat och hur ofta beroende på om katten får gå ut eller ej. Katten ska också försäkras i något försäkringsbolag.  Alla katter kan försäkras, och en del bolag ger rabatt då man är medlem i någon kattklubb eller om katten är ID-märkt. Passa på att ID-märka  vid kastreringen, så brukar det endast kosta 100-lappen extra.

 

KOSTNADER ATT HA KATT UTAN INKÖP AV KATTEN OCH TILLBEHÖR INRÄKNAT

 

UTGIFT

1:ÅRET

ÅREN DÄREFTER

Vaccinering

400-600 kr (2 st)

200-300 kr/år

Kastrering

Hankatt: 300-500 kr

Honkatt: 600-800 kr

-

ID-märkning

100 kr (vid kastrering)

400 kr

-

Avmaskningsmedel

60-100 kr

60-100 kr/år

Försäkring

200-400 kr

200-400 kr/år

SUMMA

HANE: 1 060-2 000 KR

HONA: 1 360-2 300 KR

460-800 KR/ÅR

 

FÖRBRUKNINGSARTIKLAR

 

Kattfoder och kattsand går det åt hela tiden. Du kan köpa torrfoder i stora säckar i djuraffären - det blir mes ekonomiskt och så får din katt ett kvalitetsfoder. När det gäller kattsand är det bäst att prova sig fram mellan alla sorter.

 

 

 

KOSTNAD FÖR FODER OCH KATTSAND

 

UTGIFT

PER MÅNAD

Kattfoder

100-150 kr

Kattsand

100-150:-

SUMMA

200-300 kr/månad

 

Dessutom så ska diverse tillbehör köpas till. Ofta kan börja med bara de viktigaste sakerna såsom kattlåda, matskålar och en enkel klösbräda/klösträd. Leksaker som man enkelt kan göra själv är hopknycklade pappersbollar och dessa duger alldeles utmärkt till att börja med.

Efter hand kan man bygga på med ett stort/högt klätterträd och ganska snart en egen transportbur som kan behövas vid veterinärbesök och om katten ska kunna åka med dig. Extra kostnader tillkommer ju även om katten blir sjuk och behöver komma till veterinär. Då är det bra att ha en försäkring. Men du får ändå räkna med en självrisk på mellan1 100 och   5 000 kronor. Mer om försäkringar för katt hittar du bland annat på www.agria.se.

 

 

 

 katt2