Jordbruksverkets rekomendationer

På jordbruksverkets webbplats kan du läsa föreskrifter för skötsel av hundar, katter, hästar, kor, får, getter, fjäderfän, kräldjur och akvariefiskar m.m. Här följer en kort sammanfattning av dessa anvisningar (utförligare information på http://www.jordbruksverket.se):

 

FÅR OCH GETTER

 

Friska får ska hållas i par eller i grupp. De ska ha möjlighet att bete sig naturligt och skyddas mot onödigt lidande och sjukdomar. Får och getter ska ha tillsyn varje dag. Djuren får inte hållas uppbundna på ett sätt som är plågsamt för dem. De ska ha möjlighet att kunna röra sig och vila ordentligt samt ha skydd för väder och vind.

 

HUNDAR OCH KATTER

 

Alla hundar som bor i Sverige ska märkas med ett unikt id-nummer som ska registreras hos Jordbruksverket.  Både hundar och katter kan drabbas av många olika smittsamma sjuk domar och bör därför vaccineras regelbundet mot dessa.

 

FJÄDERFÄN

 

I stallar för värphöns och unghöns ska du utforma inredningen så att djuren inte blir smutsiga av spill från foder, vatten eller gödsel. Utfodrings- och vattningssystem ska utformas så att djuren kan äta lugnt och naturligt.

 

AKVARIERFISKAR

 

Det är viktigt att kvalitén på vattnet som fiskarna hålls i är god och stabil. Du måste anpassa pH-värde, salthalt och vattentemperatur efter vilka arter som finns i akvariet. Ett akvarium bör rymma minst 40 liter vatten, beroende på fiskarnas art och antal. Man får inte använda klotformade akvarium. Det är också viktigt att fodret anpassas efter art och antal så att fiskarna varken blir för feta eller för magra.

 

SÄLLSKAPSFÅGLAR

 

Om du håller fåglar för sällskap eller hobby måste du känna till och följa djurskyddsbestämmelserna för sällskapsfåglar. Fåglar är sociala djur och ska därför hållas i par eller grupp. Fåglar som ändå hålls ensamma måste ha tät social kontakt med människor. Foder ska anpassas efter art och sätt som fåglarna hålls på. Sällskapsfåglar ska ha tillgång till vatten. En stimulerande miljö är en viktig faktor för att fåglarna ska kunna bete sig naturligt. Således behöver till exempel badande burfåglar  tillgång till rent badvatten och fåglar som är sandbadande ren och finkornig sand.

 

SMÅGNAGARE

 

De är små, söta och lättskötta men ställer ändå krav på dig som ägare. Gnagare lever ofta i familjegrupper och ska därför hållas i par eller grupp. En stimulerande miljö är en viktig faktor för att gnagare ska kunna bete sig naturligt. Djuren bör ha tillgång till anordningar som går att klättra på och krypa under. Djurens tänder växer hela livet varför de behöver tillgång till gnagmaterial i form av grenar med bark, pinnaroch rötter.

 

SÄLLSKAPSKANINER

 

Kaniner är sociala djur som helst bör hållas i par eller grupp. En stimulerande miljö är viktig för att de ska kunna bete sig naturligt.  De bör ha tillgång till hö eller halm eftersom de har behov av att bygga bo. Gnagmaterial för att tänderna ska kunna slipas är också nödvändigt. Tänk även på att kaniner behöver plats att röra sig på.

 

KRÄLDJUR

 

Ormar och ödlor ska hållas i rymningssäkra utrymmen av storlek som bidrar till att de kan röra sig och uppträda på ett så naturligt sätt som möjligt.

 

HÄSTAR

 

Som hästägare är du ansvarig för att din häst får omvårdnad och har det bra. Du ska se till att din häst får social kontakt, helst med andra hästar eller flockdjur, till exempel får eller nötkreatur. Stallar och andra förvaringsutrymmen ska ge hästen skydd och vara så rymligt att hästen kan både ligga och röra sig på ett naturligt sätt. Alla hästar i EU ska ha hästpass. 

             jordbruksv

 

fårskalle1 (1)

Dicken2

Aggda1

Fisk1

Aror

Smågnag

Kanin

Gecko1

Hästar2