De vilda djuren

 

Tjäder1

Tjäder tupp

 

Djurskyddet Sverige anser att alla djur fyller en funktion i ekosystemet och värnar därför särskilt utrotningshotade arter. Krav ställs på skonsamma jaktmetoder och på förebyggande av rovdjursangrepp genom stängsling och annat skydd istället för att djuren skjuts.

 

SKADAT VILT

 

På Länsstyrelsen i Blekinges hemsida kan du få information om vad du ska göra om du hittar ett skadat djur. Enligt svensk lag får nämligen inte vilda djur hållas i fångenskap ens för rehabilitering. För att kunna vårda och rehabilitera vilda djur krävs särskilt tillstånd från både länsstyrelsen och naturvårdsverket. Ett antal privatpersoner och föreningar har tillstånd att ta hand om skadade djur. Det finns en ansvarig veterinär kopplad till varje godkänd rehabiliteringsanläggning. Tillstånden gäller vanligen igelkott, ekorre, hare samt fredade fåglar.

 

POLISEN

 

Kontakta polisen om du hittar ett skadat djur. De hjälper till att bedöma om djuret ska avlivas eller lämnas till rehabilitering.  Viktig information om skadat vilt hittar du även på naturvårdsverkets hemsida och på KFV:s riksförbunds hemsida. KFV är rikstäckande och har tillstånd att ta hand om fåglar och vilt för rehabilitering.

 

ROVDJUR

 

Länsstyrelsen ansvarar för förvaltningen av rovdjur i länet och har således ansvaret för tillsyn av jakt på stora rovdjur samt bevakning av eventuell olaga jakt. Till de stora rovdjuren räknas björn, varg, lodjur, järv och kungsörn.  I Blekinge är det främst lodjur, kungsörn samt varg som sporadiskt förekommer. Länsstyrelsen ansvarar även för de årliga inventeringar som görs på de stora rovdjuren.  I Blekinge inventeras framförallt lodjur, även om varg vid enstaka tillfällen observerats. Inventeringen utgör ett underlag 1) för uppföljning av mål för rovdjursstammarnas status och utveckling. 2) för uppföljning av skadeförebyggande åtgärder. 3) vid planering av framtida skadeförebyggande åtgärder, såsom jakt. 4) vid beslut om skyddsjakt på rovdjur. Länsstyrelsen har även ansvaret för kvalitetssäkring av inrapporterade observationer. Bilder och iakttagelser av rovdjursobservationer i Blekinge kan lämnas till följande kvalitetssäkrare:

 

Bertil Larsson, Björsmåla ,070-372 09 57

bertil.larsson@blixtmail.se

 

Lasse Carlsson, Ronneby, 076-11 63 5999

lecarlsson@telia.com

 

Martin Einarsson, Ronneby, 070-247 46 38

martin.l.einarsson@telia.com