Mata småvilt

 

Att utfodra vilda däggdjur vintertid kräver både kunskap och gott om tid. Har man väl startat en utfodringsplats så får man sköta den regelbundet tills våren kommer och djuren klarar sig på egen hand. Det är även viktigt att tänka på vad man ger djuren så att de inte drabbas av diare och i värsta fall dör av uttorkning. Därför bör t.ex. all bröddiet till rådjur undvikas.

En rundbale med ensilage på en lämplig plats är ett utmärkt utfodringsalternativ. Även morötter, äpplen, kokt potatis och kål fungerar bra. Likaså vanligt hö fungerar om man börjar sin matning tidigt på hösten så att djuren hinner ställa om sin tarmflora i lagom tempo. Äger man markensjälv kan man ploga fram bärris och ljung till viltet snörika vintrar. Att halvfälla aspar är ett bra sätt att hjälpa rådjuren. Aspskotten är näringsrika.

Viktigt är även att tänka på att man placera matningen så att djuren ej lockas att passera trafikerade vägar för att nå den. Enligt jaktlagen får man ej locka till sig vilt från annans mark genom utfodring.

 

Rådjur1 (1)

 

Rådjuret har känslig mage. Därför är det viktigt att tänka på vad man ger dem för foder.    

 

Varning – Igelkottar

 

Ge inte mjölk till igelkottar, varken vuxna djur eller ungar. Visserligen tycker de mycket om mjölk men får magsmärtor och diarré´ av lactosen precis som många människor. Däremot är tillgången på frisktvatten en livsviktighet för dem. Man kan mata dem med kattmat som blandas med en mindre mängd havregryn. Såväl torrfoder som burkmat fungerar.

 

                                        Ge inte igelkotten mjölk 

Ekore1

Ekorrar håller oftast tillgodo med det som bjuds vid fågelbordet.