JAKT OCH VILT

Allt är enligt svensk jaktlag fredat vilket innebär att viltet endast får jagas, fångas eller dödas om det är tillåtet enligt jaktlagstiftningen. Fredningen gäller även viltets ägg och bon. Länsstyrelsen hand har ärenden som handlar om skyddsjakt för att motverka viltskador.

 

STATENS VILT FÅR INTE JAGAS

 

I Sverige har fastighetsägare normalt rätt att jaga på den mark som tillhör fastigheten. Vissa utrotningshotade, sällsynta eller särskilt värdefulla djurarter är dock undantagna från denna regel. Dessa arter kallas statens vilt. Alla döda exemplar av dessa arter ska rapporteras och lämnas till polismyndigheten.

För vidare information se www.naturvardsverket.se/.

 

Älg1